1. Definicje

Administrator – Dietetyk kliniczny Beata Skarżyńska.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem: dietetykbeata.pl

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

2. Przetwarzanie danych

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Dane osobowe wszystkich Użytkowników korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies), przetwarzane są przez Administratora:

1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, obsługi zapytań Użytkownika, a w przypadku świadczenia usług konsultacji dietetycznych może dochodzić do przetwarzania danych wrażliwych – zdrowotnych. Użytkownik za każdym razem przed powierzeniem danych wrażliwych zostanie poinformowany o tym – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

3 w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;

Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (plikach na serwerze obsługującym Serwis przechowujących chronologiczny zapis informacji o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

4. Cookies (tzw. ciasteczka)

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, aby dostosować serwis do potrzeb Użytkowników oraz w celach statystycznych, stosujemy cookies (tzw. ciasteczka). Korzystanie z Serwisu  oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa warunków i zasad przetwarzania danych osobowych opisanych w niniejszym dokumencie.

Cookies (tzw. ciasteczka) to krótkie informacje tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia Użytkownika (komputer, smartfon itp.). 

Serwis dietetykbeata.pl stosuje dwa typy cookies: 

  1. wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach itp.),
  2. funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp.)

Serwis dietetykbeata.pl stosuje dwa typy cookies: 

  1. wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach itp.),
  2. funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp.)

Wykorzystywane są ciasteczka następujących serwisów zewnętrznych:

Najczęściej przeglądarka internetowa dopuszcza wykorzystywanie cookies w urządzeniu. Administrator informuje, że można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu.

W przypadku stosowania Google Chrome, instrukcja znajduje się tutaj –

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

W przypadku stosowania Mozilla Firefox, instrukcja znajduje się tutaj –

https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

W przypadku stosowania Safari, instrukcja znajduje się tutaj –

https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

W przypadku stosowania Microsoft Edge, instrukcja znajduje się tutaj –

https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

Ponadto Administrator informuje, że jeżeli Użytkownik w ustawieniach prywatności wyłączy dany rodzaj cookies, to ustawienie to będzie respektowane przez serwis dietetykbeata.pl. Swoje preferencje można w dowolnej chwili zmienić klikając ikonę ustawień w lewym dolnym rogu serwisu dietetykbeata.pl.

Więcej informacji na temat plików cookies można uzyskać na stronie: https://wszystkoociasteczkach.pl/

5. Przetwarzanie danych Użytkownika.

W ramach EOG

W ramach Serwisu, dane Użytkownika są przetwarzane przez podmioty współpracujące z Administratorem, które zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zobowiązane są do przestrzegania analogicznych do zawartych w Polityce wysokich standardów prywatności.

Poza EOG

W związku z tym, że niektóre podmioty współpracujące z Administratorem mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako tzw. państwa trzecie. Administrator zapewnia, że podmioty zobowiązały się do zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych.

6. Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

7. Uprawnienia użytkownika

Użytkownikowi przysługuje prawo:

a. dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,

b. usunięcia danych,

c. ograniczenia przetwarzania,

d. prawo do przenoszenia danych,

e. prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych,

f. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem.

Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

8. Odbiorcy danych

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom,w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem.

W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

9. Kontakt

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: dietetykbeata@gmail.com

10. Zmiany Polityki Prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 2023-01-02.